Introductie

Introductie

De Belangenbehartiger behartigt de financiŽle belangen van personen die dit zelf niet (meer) kunnen of willen in de vorm van beschermingsbewind of curatele. Bij curatele worden ook de persoonlijke belangen behartigd door De belangenbehartiger. Bijvoorbeeld voor oudere mensen of mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking. Ook wanneer mensen door andere (tijdelijke) omstandigheden hun financiŽle belangen willen overdragen, is dat mogelijk.

 

De Belangenbehartiger zal de financiŽle situatie van de cliŽnt zo snel mogelijk op orde te brengen, zodat de cliŽnt zich daar geen zorgen meer over hoeft te maken. De ervaring leert dat het bieden van materiŽle hulpverlening, met name wanneer er sprake is van schulden, een eerste vereiste is om te kunnen werken aan eventuele andere problemen. Door ondoorzichtigheid van de verschillende regelingen waar mensen gebruik van kunnen maken, of door de complexiteit van het aanvragen van deze regelingen lopen mensen inkomsten mis. Wij zorgen ervoor dat de cliŽnt geen inkomsten/tegemoetkomingen en/of subsidies misloopt. Eventueel betrokken hulpverleners kunnen de financiŽle / administratieve zaken van de cliŽnt overdragen, zodat zij zich weer op hun eigenlijke taken kunnen richten.

Zorgvuldig wordt de situatie bij aanvang doorgenomen. Daarnaast is er tussentijds regelmatig contact, om wijzigingen door te nemen, vragen van de cliŽnt te beantwoorden en de cliŽnt te informeren.

 

Omdat wij kwaliteit en professionaliteit belangrijk vinden zijn wij lid van de Branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders.

De Branchevereniging houdt toezicht op de kwaliteit van haar leden. Zo dienen bepaalde risicoís in de bedrijfsvoering uitgesloten te zijn, om zo de professionaliteit en continuÔteit van de dienstverlening te kunnen garanderen.

 

Wie wij zijn

De Belangenbehartiger is in 2008 opgezet door Tineke Komen

en Leonie Admiraal. Beiden waren daarvoor werkzaam als

hulpverlener binnen een maatschappelijke instelling. Vanaf 1

juni 2017 is Tineke Komen met pensioen gegaan en zet Leonie Admiraal† met ondersteuning van haar medewerkers de werkzaamheden van De Belangenbehartiger voort.

 

Ons werkgebied

De Belangenbehartiger werkt globaal gezien in de omgeving van Noord Holland.

 

Zodat uw financiŽle belangen naar behoren worden behartigd!

Onze werkwijze

De kosten

Aanmelden

Contact

Downloads

Links