Ga naar de inhoud

De Belangenbehartiger

De Belangen behartiger

zorgt ervoor dat uw financiën naar behoren worden behartigd!

De Belangenbehartiger behartigt de financiële belangen van personen die dit zelf niet (meer) kunnen of willen in de vorm van beschermingsbewind of curatele. Bij curatele worden ook de persoonlijke belangen behartigd door De Belangenbehartiger. Bijvoorbeeld voor oudere mensen of mensen met een psychische, verstandelijke of lichamelijke beperking. Ook wanneer mensen door andere (tijdelijke) omstandigheden hun financiële belangen willen overdragen, is dat mogelijk. 

Snel op orde

De Belangenbehartiger zal de financiële situatie van de cliënt zo snel mogelijk op orde te brengen, zodat de cliënt zich daar geen zorgen meer over hoeft te maken.

Ervaren

De ervaring leert dat het bieden van materiële hulpverlening, met name wanneer er sprake is van schulden, een eerste vereiste is om te kunnen werken aan eventuele andere problemen.

Ontzorgend

Door ondoorzichtigheid van regelingen waar mensen gebruik van kunnen maken, of door de complexiteit van het aanvragen van deze regelingen lopen mensen inkomsten mis. Wij zorgen ervoor dat de cliënt geen inkomsten/tegemoetkomingen en/of subsidies misloopt. Eventueel betrokken hulpverleners kunnen de financiële / administratieve zaken van de cliënt overdragen, zodat zij zich weer op hun eigenlijke taken kunnen richten.

Zorgvuldig

Zorgvuldig wordt de situatie bij aanvang doorgenomen. Daarnaast is er tussentijds regelmatig contact, om wijzigingen door te nemen, vragen van de cliënt te beantwoorden en de cliënt te informeren.​

Professioneel

Omdat wij kwaliteit en professionaliteit belangrijk vinden zijn wij lid van Horus: branchevereniging voor professionele bewindvoerders, mentoren, curatoren en inkomensbeheerders. De Branchevereniging houdt toezicht op de kwaliteit van haar leden. Zo dienen bepaalde risico’s in de bedrijfsvoering uitgesloten te zijn, om zo de professionaliteit en continuïteit van de dienstverlening te kunnen garanderen.

Wie wij zijn

De Belangenbehartiger is in 2008 opgezet door Tineke Komen en Leonie Admiraal. Beiden waren daarvoor werkzaam als hulpverlener binnen een maatschappelijke instelling. Vanaf 1 juni 2017 is Tineke Komen met pensioen gegaan en zet Leonie Admiraal met ondersteuning van haar medewerkers de  werkzaamheden van De Belangenbehartiger voort.

Ons werkgebied

De Belangenbehartiger is gevestigd in Akersloot en werkt in Noord-Holland: met name rond Alkmaar, in de Kop van Noord-Holland, West-Friesland, Kennemerland, de IJmond, de Zaanstreek en Amsterdam.