Ga naar de inhoud

Kosten bewind

Diensten van De Belangenbehartiger

De Belangenbehartiger is een onafhankelijke, professionele organisatie met vakbekwame medewerkers. Helaas dient De Belangenbehartiger de kosten voor kantoor en personeel door te berekenen aan haar cliënten.

In bepaalde gevallen is het mogelijk om een vergoeding van de kosten te krijgen bij de gemeente in de vorm van bijzondere bijstand. Indien er recht bestaat op vergoeding van de kosten vraagt De Belangenbehartiger dit jaarlijks bij de gemeente aan.

Kosten van De Belangenbehartiger

Kosten voor een verzoek tot onderbewindstelling bij de rechtbank

Jaarlijks wordt vastgesteld hoeveel griffierecht er betaald dient te worden aan de rechtbank. De aanvraag bewind is een civiele procedure en valt onder overige geschillen - natuurlijke personen.

Huidige tarieven

De tarieven die De Belangenbehartiger hanteert zijn gebaseerd op hetgeen is vastgesteld in de aanbevelingen van het Landelijk Overleg Kantonsectorvoorzitters. Volg de link voor de tarieven van dit jaar.